onsdag 4 januari 2012

Färre ord ger tydligare text

När jag språkgranskar en text sjunker ofta antalet ord. Det är mest småord och tomma uttryck som ryker, men ibland åker en hel mening också. De strykningarna kan vara svåra för skribenten att förstå, eftersom originalmeningarna är helt ok när man ser dem en och en.

Det är massverkan som gör att mångordigheten blir ett problem. Läsaren tvingas söka efter de ord som faktiskt förmedlar betydelse, och det tar på krafterna. Det belastar korttidsminnet och tar upp kapacitet som läsaren hade behövt till att processa själva innehållet.

Det är svårt att ge generella tips om hur man skriver kärnfullt, för varje skribent har sina egna ovanor. Jag ger några exempel i stället.

 

Många ord: Enligt enkätsvaren är det åtta kommuner som tar ut en avgift för tjänsterna.
Färre ord: Enligt enkätsvaren tar åtta kommuner ut en avgift för tjänsterna.

Många ord: Från brukarorganisationernas sida har man länge efterfrågat nationella kartläggningar
Färre ord: Brukarorganisationerna har länge efterfrågat nationella kartläggningar


Många ord: För att få kunskap om vilken typ av verksamhetsstatistik som företagen kan få fram ställdes i enkäten frågor om huruvida de registrerar information om antalet kunder, antalet gruppbesöksdeltagare samt antalet upprättade genomförandeplaner.
Färre ord: För att få veta vilken statistik företagen kan få fram frågade vi om de registrerar antalet kunder, antalet gruppbesöksdeltagare samt antalet upprättade genomförandeplaner.