måndag 25 juni 2012

Innehållet avslöjar dig

För några veckor sedan cyklade jag Roslagsvägen ut mot Kräftriket. Det var lite stökigt där, med avspärrningar och stängsel, men det fanns en skylt som förklarade vad som var på gång: Vi bygger berg- och betongtunnel under Roslagsvägen.


En skylt har inte mycket utrymme och man kan inte berätta allt man skulle vilja om sitt projekt, jag vet. Trafikverket hinner berätta att de bygger en tunnel, och sedan får de plats med en sak till. De väljer då att berätta om materialvalet.

En vecka senare promenerade jag på Valhallavägen och gick förbi ännu ett bygge, med en liknande skylt som förklarade röran: Vi rustar upp Engelbrektsskolan, bygger idrottshall och bostäder.Även Stockholms kommun har ont om utrymme, men de hinner ändå ge mig en bild av vad som är på gång, alltså vad som kommer att finnas där när avspärrningarna försvinner.

Skyltarna avslöjar avsändarnas fokus

Vad är skillnaden mellan skyltarna? Jo, att Stockholms kommun har funderat på vad jag kommer att undra över och sedan svarat på det, med ord som betyder något för mig. Trafikverket hade kunnat skriva att de bygger en biltunnel, och ännu hellre att tunneln är en del av Norra länken-projektet, för det är den. Norra länken känner nog de flesta Stockholmare till vid det här laget, och en biltunnel är lättare att se framför sig än en berg- och betongtunnel. I stället berättar de vilken typ av tunnel de bygger i tekniska termer.

Innehållet är inte neutralt

När jag håller kurs möter jag ofta skribenter som vill vara neutrala och skriva värderingsfria texter. Det går tyvärr inte, för innehållet avslöjar dina värderingar. Trafikverket visar tydligt att de har fokus på vad tunneln betyder för dem, inte vad den betyder för trafikanterna. Stockholms stad visar att de har fokus på resultatet för medborgarna. De hade kunnat skriva att de bygger flervåningshus eller något annat vagt, men det gör de inte.


Anpassa innehållet efter läsarna

Många skribenter har greppat att de ska anpassa språket efter läsarna, och det är ett viktigt steg, men om man inte vill göra bort sig så måste man anpassa innehållet också. Innehållet är aldrig neutralt. Det visar vad man tycker är viktigt, vilken fakta man tycker är central och vilka argument man tycker är relevanta. Innehållet avslöjar dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar