torsdag 20 september 2012

Ett argument mot hen, tyvärr

Jag tror tyvärr att jag har hittat ett relevant argument mot hen som alternativ till "han eller hon". Min poäng är att det könsneutrala inte är könsneutralt, men jag måste ta resonemanget i kronologisk ordning. Säg gärna emot!

Generiskt han för tanken till män

Om man läser lagtexter, villkor och andra formella texter som har några år på nacken så hittar man alltid det som kallas för generiskt han, alltså ett "han" som används för att syfta på vem som helst oavsett kön. Till exempel "Om en kund vill klaga på en vara så måste han göra det inom två veckor för att garantin ska gälla". Folk var överens om att kvinnor borde fatta att villkoret gällde dem också, även om det stod "han". Det gjorde de.

Någon gång på åttiotalet började regeringskansliet försöka ta bort generiskt han ur lagspråket. Varför gjorde de det?

Han har två betydelser, och de hör ihop

Källan till problemet är att "han" har två olika betydelser som det inte är så lätt att skilja på. "Han" kan användas dels för att peka ut bestämda personer, dels för att peka ut obestämda, eller snarare teoretiska, personer. Kunden ovan är ju inte en bestämd person, Erik, utan en person som kan tänkas finnas. En teoretisk person. Den teoretiska personen finns inte och har därför inga egenskaper alls, inte heller något kön, men eftersom vi använder samma ord som när vi refererar till bestämda manspersoner så associerar vi till en manlig kund.

Det får två konsekvenser, dels att läsaren riskerar att glömma bort att lagarna gäller kvinnor i exakt lika hög grad, dels att kvinnor kan ha svårt att identifiera sig med ett "han". Det senare problemet var kanske mindre än det förra, men många tyckte att kvinnor inte borde behöva acceptera att sorteras in under män. Alltså började regeringskansliet och många andra skriva "han eller hon".

"Han eller hon" är en klumpig konstruktion och "hen" skulle ha alla smidighetsfördelar som generiskt han hade. Men vad är egentligen hen?

Hen har också två betydelser, men hör de ihop?

"Han" används på två sätt, för konkreta personer och för teoretiska personer som trots att de är teoretiska ändå blir män när vi tänker på dem. "Hon" används så klart på samma sätt. Även "hen" har denna dubbla betydelse. De konkreta personer som "hen" pekar ut är personer som inte vill eller kan identifiera sig med den binära könsuppdelningen i män och kvinnor. Hen används vad jag vet väldigt sällan för att peka ut kända cis-personer (alltså personer som är nöjda och glada med att vara födda till kvinnor eller män), typ "Jag och Anna fikade, och hen sa att hen och Olle ska till Grekland", om Anna är en heterosexuell tvåbarnsmor som aldrig ens funderat över sin könstillhörighet.

Är det verkligen lämpligt med generiskt hen?

Min fråga är nu: de flesta tycks vara överens om att generiskt han är olämpligt eftersom kopplingen mellan den konkreta och den teoretiska användningen är för stark. Läsaren associerar till män och utesluter därför i tanken personer som inte är män. Varför är det då lämpligt med generiskt hen, om läsaren associerar till personer som inte vill inordna sig i uppdelningen man-kvinna? Är det inte lika orimligt att begära att läsaren ska släppa den associationen som att begära att läsaren ska släppa kopplingen mellan "han" och män?

Hen som ersättning för "han eller hon" sägs ofta betyda "en människa med irrelevant könstillhörighet", men det är ju inte så "hen" används i den konkreta betydelsen. Är det då konstigt om cis-personer har svårt att identifiera sig med det? Kan man begära att de ska göra det?

Har jag fel? Eller är det här argumentet visserligen giltigt, men ointressant av någon anledning?

4 kommentarer:

 1. Mycket bra artikel! Välformulerad samt ger mig ett nytt perspektiv på ordet hen. Tack!

  SvaraRadera
 2. Jag håller inte med dig. Hen kan (och bör om du frågar mig) användas för att indikera att "i det här sammanhanget spelar det ingen roll vilket kön vederbörande har; könet är irrelevant" snarare än att "i det här sammanhanget är vederbörande varken man eller kvinna".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tyder nog mer på att vissa tycker det är viktigt att könet är oviktigt än att könet är irrelevant. Benämningen "han" innefattar redan detta enligt ovan beskrivning. Saken är nog snarare den att vissa retar sig på "han" används. Hen används mer sällan än tidigare och kommer troligtvis att klinga av med tiden eftersom det är ett tramsigt påhitt.

   Radera
 3. Mycket bra skrivet som troligtvis går att spinna vidare på och förfina ytterligare. En fråga man kan ställa sig är varför det är så viktigt enligt vissa att använda pronomet hen, trots att det finns andra uttryck som dessutom är mer sofistikerade? Exempel på sådana är "personen", "vederbörande" eller "denne". Finns det en dold agenda bland feministiska grupper? Är strategin att uppnå vissa politiska syften? Om inte, varför då krampaktigt kämpa för att andra ska använda sig av pronomet hen? Tänk alla böcker som har skrivits under årens lopp där hen inte har använts. Det har gått hur bra som helst.

  Slutligen undrar jag hur man ska resonera då det är svårt att könsbestämma en hönsfågel? Det finns faktiskt fall då det inte är helt självklart, utan närmare fysiska undersökningar; speciellt för den som inte är van vid sådana djur. Är hönsfågeln då en hane, hona eller en hen?

  SvaraRadera