måndag 11 februari 2013

Fackspråk, när och hur kan man använda det?

Jag storhandlade i går kväll, och utanför affären satt en reklamskylt som fick mig att tänka på fackspråk.

Nästan alla har sitt fackspråk, men man behöver inte alltid använda det

De allra flesta som skriver i jobbet har ett fackspråk att förhålla sig till. Fackspråket är alla de ord och uttryck som man behöver i sin bransch för att kunna prata om jobbet. Ibland ser orden svåra ut, som när läkare pratar om kardiovaskulära faktorer, och ibland ser de ut som helt vanliga ord men har en mycket mer specifik betydelse inom en viss yrkeskår.

När jag håller skrivkurser får jag ofta tillfälle att diskutera fackspråk med deltagarna. En sak som vi då alltid tar upp är vilka risker det innebär att använda sina fackuttryck och vad man kan vinna på det. Bara för att man kan ett svårt ord så behöver man ju inte använda det. När ska man göra det?

Ska man använda ord som läsaren inte kan?

Vi börjar med det lätta: om man skriver en text som kollegorna ska läsa, och om man vet att de kan fackspråket väl, så gör fackspråket att texten blir tydligare och exaktare. Problem uppstår först om någon av läsarna inte kan fackspråket.

Ska man undvika att använda ett ord när men vet att läsaren inte vet vad det betyder? Inte nödvändigtvis. Kanske kommer läsaren att behöva kunna ordet i framtiden, och då är det lika bra att man använder det tillsammans med en bra förklaring.

Fackspråk visar att man är avancerad

Man kan också använda ett fackord för att visa att det man pratar om har en exakt betydelse och inte bara är något allmänt. Det var det jag kom att tänka på när jag såg reklamskylten.

På skylten står: I Assa Entré ingår vår senaste cylinderteknologi d12 som standard i paketen. Det betyder att bara du som ägare kan begära kopior på nycklar och cylindrar. 

Assa klämmer här till med sin fackterm d12. Varför? De hade kunnat säga I Assa Entré ingår ett kopieringsskydd som standard. Vad vinner de på att kalla kopieringsskyddet för d12? Min gissning är att de vill ge intrycket att kopieringsskyddet är avancerat och därmed värt att betala extra för. De kallar det ju också för en cylinderteknologi, vilket får det att låta fint och svårt. De hoppas nog att läsaren ska bli imponerad.
När du använder fackspråk: introducera och förklara 

Jag kan inte avgöra om Assa har valt rätt när de använder fackspråk i sin reklam, men jag skulle vilja påstå att de är ett föredöme i hur de hanterar sitt fackord när de väl har valt att ha med det i texten. De gör två bra saker:

1. De introducerar fackordet så att läsaren är beredd när det kommer: vår senaste cylinderteknologi d12. När d12 dyker upp vet läsaren att det är något nytt och att det är någon typ av teknologi. Jag brukar föreslå skribenter att introducera nya ord med en så kallad eller det som i branschen går under namnet eller liknande. Då är läsarna beredda på att det kommer ett svårt ord och slipper få panik när de inte vet vad det betyder.

2. De förklarar ordet direkt, och de inleder förklaringen med det betyder att. Förklaringen är inte heller en ren definition av ordet utan snarare en beskrivning som gör att den läsare som inte kan ordet förstår samma saker som den läsare som kan ordet. I det här sammanhanget ska läsaren förstå att vem som helst inte kan kopiera en d12-nyckel. I en teknisk specifikation behövs en annan förklaring. I en termlista behövs en regelrätt definition.

När du använder ett fackord, lämna inte läsaren i sticket. Förklara, och inled förklaringen med det betyder, det innebär, för dig innebär det, i det här fallet betyder det, eller liknande.

Gör en riskanalys!

Man kan vinna mycket på att använda fackspråk om man introducerar och förklarar det, men man ska också komma ihåg att man kan förlora mycket. Om läsarna inte förstår dina ord så förstår de inte heller ditt budskap. Om de tycker att orden är svåra så tycker de kanske att du är svår och krånglig att ha att göra med. Men om de blir imponerade av ditt fackspråk så blir de imponerade av dig också.

Hur kommer just dina läsare att reagera på fackspråk? Gör en riskanalys och ta reda på det. Det är det värt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar