torsdag 14 februari 2013

Zombier gör dina texter bättre

Kan zombier hjälpa dig att lyckas på jobbet? Ja, det kan de!

Passivt språk gör texten krånglig

Jag håller många skrivkurser, och varje gång nämner jag skillnaden mellan passivt och aktivt språk. Passivt språk berättar vad som händer men inte vem som gör det: beslut fattas, hus rivs, åtgärder vidtas. Aktivt språk berättar vad som händer och vem som gör det: styrelsen beslutar, Bengtsson Bygg river hus, polisen vidtar åtgärder. Passivt språk trollar alltså bort det som borde vara subjekt i meningen och tvingar läsaren att gissa vem som beslutat, rivit eller åtgärdat.

Passivt språk har många nackdelar. Jag ska berätta om dem strax, men först måste vi lära oss att identifiera passivt språk. Twitter gav mig det bästa tipset härom veckan: Ta hjälp av zombier!

Fungerar zombietricket på svenska?

Fungerar det på svenska också? Ja det gör det! Några exempel:

Passivt: Verksamhetsplanen beslutades i oktober.
Aktivt med zombier: Verksamhetsplanen beslutades AV ZOMBIER i oktober.

Passivt: Det är av största vikt att åtgärder vidtas skyndsamt.
Aktivt med zombier: Det är av största vikt att åtgärder vidtas AV ZOMBIER skyndsamt.

Av-konstruktionen är lite knölig på svenska, sämre än by-konstruktionen på engelska. Det är smidigare att skriva Zombier har vidtagit åtgärder än Åtgärder har vidtagits av zombier.

Alltså: För att hitta de passiva konstruktionerna i en text kan man tänka så här: Om det inte framgår tydligt vem som har gjort något så kan det mycket väl vara zombier som har gjort det. Läs meningen, försök tolka den som att det är zombier som har gjort det.

Går det? Formulera i så fall om meningen så att det tydligt framgår, och byt sedan (eventuellt) ut zombierna mot den som faktiskt gjorde det. Då får du ett aktivt och bra språk, en intressantare text och mindre utrymme för missförstånd.

Vi testar zombietricket:

Passivt: Verksamhetsplanen beslutades i oktober.
Aktivt med zombier: Zombier beslutade om verksamhetsplanen i oktober.
Aktivt med riktiga aktörer: Utbildningsnämnden beslutade om verksamhetsplanen i oktober.

Passivt: Om risk för budgetunderskott bedöms föreligga ska åtgärder vidtas skyndsamt.
Aktivt med zombier: Om zombier bedömer att det finns risk för budgetunderskott så ska vampyrerna vidta åtgärder skyndsamt.
Aktivt med riktiga aktörer: Om utbildningsnämnden bedömer att det finns risk för budgetunderskott så ska förvaltningarna vidta åtgärder skyndsamt.

Om du inte gillar zombier så kan du naturligtvis testa med andra aktörer, som grodmän, konsulter, din mamma, Carola, kungen eller någon annan. Pröva dig fram!

Varför är aktivt språk bättre än passivt?

Så varför ska man då göra sig omaket att skriva aktivt, med aktörer, om man tycker att det faller sig naturligt att skriva passivt? Tja, säg så här: Om du mejlar mig om ett jobb och jag KAN tolka det som att det är zombier som ska utföra jobbet, då finns det helt klart en lucka i texten. Jag måste själv gissa vem som ska göra det. Jag kommer inte att gissa på zombier, men jag kommer att använda all kunskap jag har om dig och om situationen för att göra en så rimlig gissning som möjligt.

I nio fall av tio gissar jag kanske rätt, men ibland kommer jag att gissa fel. Och i de flesta fall så måste jag stanna upp och anstränga mig. Kanske kommer jag att känna mig osäker. Kanske ringer jag till dig och frågar för säkerhets skull. Då har både du och jag slösat tid och energi, i onödan.

Om syftet med texten är att överföra information så funkar det sämre med passivt språk, helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar